Paratrooping South Africa
welcome to paratrooping south africa

   

   

25st Oktober 2009

SA Weermag Muur van Herinnering

Hierby aangeheg is die uitnodiging na die amptelike ingebruikneming van die SA Weermag Muur van Herinnering op die Voortrekkermonument Erfenisterrein om 09h15 vir 09h50 op Sondag, 25 Oktober 2009.

Dit sal waardeer word indien u die ingeslote RSVP-vorm asb teen nie later nie as 10 Oktober 2009 kan terugstuur en kan verwittig indien daar op enige stadium daarna ‘n verandering in u planne kom, sodat die sitplekreëlings dienooreenkomstig aangepas kan word.

Tov die kranslegging en kruisplanting sal daar voorkeur verleen word aan naasbestaandes en persone wat topbevels- en ander sleutelposte in die SA Weermag beklee het, asook verteenwoordigers van militêre veterane organisasies. Ander deelnemers word nietemin versoek om ook blomme te bring wat hulle by die Muur kan plaas.

Die herdenkingsdiens sal gelei word deur Genl-maj (ds) Johan de Witt, afgetrede Kapelaan-generaal van die SA Weermag.

Persone wat na afloop van die plegtigheid ‘n buffet-ete in die VTM Restaurant wil nuttig, moet asb self vooraf direk by die restaurant bespreek by 012 321 6230 (Die koste per persoon is volwassenes R120, pensionarisse R110, skoolgaande kinders R50 en voorskoolse kinders R25. Opbetaalde Vriende van die VTM kan ‘n verdere 10% afslag op bovermelde pryse kry indien hulle hul bewys van lidmaatskap beskikbaar het). Bespreek asb vroegtydig om teleurstelling te voorkom!

Hoof Uitvoerende Beampte

Voortrekkermonument en Die Erfenisstigting

Tel : 012 326 6770
Faks: 086 615 9587
Sel: 083 300 4580
E-pos: [EMAIL=”hub@voortrekkermon.org.za”]hub@voortrekkermon.org.za[/EMAIL]
[EMAIL=”gerto12@telkomsa.net”]gerto12@telkomsa.net[/EMAIL]
[URL=”http://www.voortrekkermon.org.za”]www.voortrekkermon.org.za[/URL]